Skip to main content

Beschermd wonen

Bij een zorgtoewijzing (gemeente) voor Beschermd Wonen of bij iemand die een PGB indicatie met verblijf (zorgkantoor) kan een cliënt in aanmerking komen voor Beschermd Wonen bij Zorgbureau Brabant. Tijdens de intake inventariseren we de wensen van de cliënt en kijken we naar het eigen netwerk. Zorgbureau Brabant gaat binnen haar eigen netwerk van makelaars op zoek naar een geschikt appartement of geschikte studio.

Binnen de visie van Zorgbureau Brabant past dat cliënten een appartement alleen bewonen op een goede locatie. De cliënt kan zich dan volledig richten op zijn eigen leertraject en wordt niet afgeleid door invloeden van andere cliënten met hun eigen problematieken. Onze ervaring is dat onze cliënten vooral gericht zijn op hun eigen leerproces, zonder al te veel afleidingen. Elke wooncliënt heeft twee vaste begeleiders, welke ieder op verschillende tijden de begeleiding op zich nemen. Continuïteit is hiermee gewaarborgd. De vaste begeleiders ondersteunen de cliënt bij het aanleren van allerlei woonvaardigheden die er toe gaan leiden dat hij zo zelfstandig mogelijk kan leven. Hierbij houden we zoveel mogelijk rekening met het eigen netwerk en met de daginvulling (school, werk, dagbesteding). De cliënt moet voldoende zelfstandig zijn om met begeleiding, zelfstandig te wonen. De begeleiding komt meerdere keren per week op afspraak en daarnaast is er ongeplande begeleiding en gedurende de dag veel app- mail- en belcontact. Daarnaast kan de cliënt 24 uur per dag een beroep doen op de bereikbaarheidsdienst van Zorgbureau Brabant.

Om voor Beschermd wonen in aanmerking te komen heeft de cliënt eigen inkomsten/uitkering nodig om (een deel van) de woonlasten te kunnen betalen.

Het kan ook zo zijn dat een cliënt al een eigen appartement of woning heeft, maar toch een indicatie heeft voor Beschermd Wonen. Dan komen onze begeleiders naar het huis van betreffende cliënt en ondersteunen hem intensief bij het aanleren van vaardigheden. Het aantal uren begeleiding hangt af van de indicatie en zorgbehoefte. De cliënt mag altijd een beroep doen op Zorgbureau Brabant als hij ergens hulp bij nodig heeft en hierbij zullen wij altijd denken in mogelijkheden en zorg dragen voor oplossingen waar mogelijk.

Bij Zorgbureau Brabant vinden het belangrijk dat men overdag altijd iets om handen heeft. Dit kan zijn werk, studie/stage, vrijwilligerswerk of dagbesteding. Mocht dagbesteding aan de orde zijn dan is dit bespreekbaar met ons en kan de cliënt, indien passend, aansluiten bij onze eigen dagbesteding.

PGB of ZIN

Om voor Beschermd wonen bij Zorgbureau Brabant in aanmerking te kunnen komen heeft de cliënt een PGB nodig of, in regio Zuid-Oost Brabant is een toewijzing voor zorg in Natura.

Relevante codes:

15ZTB: Begeleiding Zelfstandig Thuis (Eindhoven)
15BT1: Beschermd Thuis 1 (Eindhoven)
15BT2: Beschermd Thuis 2 (Eindhoven)
15BTW: Beschermd Thuis Wooncomponent (Eindhoven)
15W01: Ondersteuning wonen, midden inclusief huisvesting (Eindhoven)