Skip to main content

Beschermd Wonen

Als je een zorgtoewijzing hebt voor Beschermd wonen of je hebt een PGB indicatie met verbijf dan kun je in aanmerking komen voor Beschermd Wonen bij Zorgbureau Brabant. Samen met jou gaan we op zoek naar een geschikte woonlocatie waar jij je thuis kunt voelen. Vaste begeleiders zullen jou ondersteunen bij het aanleren van allerlei woonvaardigheden die er toe gaan leiden dat jij zo zelfstandig mogelijk kunt leven.  Hierbij houden we zoveel mogelijk rekening met jouw eigen netwerk en met je daginvulling (school, werk, dagbesteding). Je moet voldoende zelfstandig zijn om met begeleiding, zelfstandig te kunnen wonen.

De begeleiding komt bij je op afgesproken tijden (jij en je begeleider(s) maken samen de afspraken) en daarnaast kun je 24 uur per dag een beroep doen op de bereikbaarheidsdienst van Zorgbureau Brabant.

Om voor Beschermd Wonen in aanmerking te komen heb je eigen inkomsten nodig om (een deel van) je woonlasten te kunnen betalen.

Het kan ook zo zijn dat jij al een eigen appartement of woning hebt, maar toch een indicatie hebt voor Beschermd Wonen. Dan komen onze begeleiders naar jouw huis en ondersteunen ze jou intensief bij het aanleren van vaardigheden. Het aantal uren begeleiding hangt af van je indicatie. Je kunt altijd een beroep doen op Zorgbureau Brabant als je ergens hulp bij nodig hebt.

PGB of ZIN

Om voor Beschermd wonen bij Zorgbureau Brabant in aanmerking te kunnen komen heb je een PGB nodig, of in regio Zuid-Oost Brabant een toewijzing voor Zorg in Natura.

Wij vinden het belangrijk dat je overdag altijd iets om handen hebt. Dit kan zijn je werk, je studie/stage, vrijwilligerswerk of dagbesteding. Je kunt hierbij gebruik maken van de dagbesteding van Zorgbureau Brabant, dit kun je bespreken met je verwijzer of met de begeleiders van Zorgbureau Brabant.