Skip to main content

Professional – Dagbesteding

Soms is het lastig voor cliënten om zich ertoe te zetten structuur in hun leven aan te brengen en de dagen op een zinvolle manier door te komen. Het kan zijn dat de problematiek dusdanig is dat deelname aan de arbeidsmarkt geen optie is. Vanwege deze problematiek zullen zij niet in staat zijn om te gaan werken of op een andere manier deel te nemen aan de maatschappij.

Wanneer deelname aan de sociale basis  vanwege de problematiek geen optie is kan deze vorm van dagbesteding helpend zijn om een cliënt uit zijn isolement te halen en zoveel mogelijk sociale en praktische vaardigheden aan te leren, zodat hij in de toekomst redzamer is. Verder op de website is te zien dat we een winkel en werkplaatsen hebben als dagbestedingslocatie. Iedereen heeft zijn eigen programma wat afgestemd is op zijn mogelijkheden en doelen. Het is een beschutte omgeving, waar alleen de begeleiders van Zorgbureau Brabant en andere cliënten van Zorgbureau Brabant aanwezig zijn. Uiteraard behoudens de klanten in de winkel.

Soms is het hebben van een vaste plek waar iemand enkele keren per week naar toe kan voldoende om zich beter te voelen. Onze ervaring is ook dat het bijdraagt aan een beter algemeen welbevinden, waardoor er op andere gebieden minder een beroep wordt gedaan op de hulpverlening. De dagbesteding is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 09.30 uur tot 17.00 uur.

Toeleiding naar arbeid

Kansen op arbeidsmarkt vergroten
Wanneer iemand niet naar school kan of geen werk kan vinden of behouden, is het zinvol om via dagbesteding de dagstructuur te behouden en vaardigheden uit te breiden om de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Zorgbureau Brabant biedt toeleiding naar arbeid aan.
Daarnaast werkt Zorgbureau Brabant samen met verschillende bedrijven waar een deelnemer kan werken aan werknemersvaardigheden.

Tijdens de dagbesteding worden er trainingen op praktisch en sociaal gebied aangeboden. Vaardigheden die je nodig hebt als iemand wil gaan werken, maar die ook heel bruikbaar zijn in het gewone dagelijkse leven.

Praktische en sociale vaardigheidstraining wordt wekelijks aangeboden
Stapsgewijs werken we aan het vergroten van praktische en sociale vaardigheden. Aandachtspunten kunnen bijvoorbeeld zijn:

  • Op tijd komen
  • Afspraken nakomen
  • Concentratie
  • Taakgerichtheid
  • Samenwerking
  • Assertiviteit
  • Nee zeggen
  • Cv en motivatiebrief maken
  • Omgaan met autoriteit
  • Jezelf presenteren

De codes die van toepassing zijn op deze hulpvorm zijn:

07A03: ondersteuning zelfstandig leven- dagbesteding

10A50: Activering middel (Eindhoven)
07A03: Ondersteuning Zelfstandig leven – Dagbesteding (Eindhoven)
07R03: Dagbesteding BW regio (hele regio)

Per 2022 is het ook mogelijk om in aanmerking te komen voor basisdagbesteding van Zorgbureau Brabant. Dit is zonder indicatie.