Skip to main content

Cliënt – Dagbesteding

Soms is het lastig om jezelf ertoe te zetten om structuur in je leven aan te brengen en je dagen op een zinvolle manier door te komen. Het kan zijn dat je door je problematiek niet in staat bent om te gaan werken of op een andere manier deel te nemen aan de maatschappij.

Wanneer je vanwege je problemen niet terecht kunt in bijvoorbeeld een wijkcentrum of andere voorziening in de basis zorg dan kun je via de gemeente hulp vragen om deel te mogen nemen aan onze dagbesteding.

Op de website kun je zien dat we een winkel en werkplaatsen hebben als dagbestedingslocatie. Iedereen heeft zijn eigen programma wat afgestemd is op je mogelijkheden en doelen.

Soms is het hebben van een vaste plek waar je enkele keren per week naar toe kunt voldoende om je beter te voelen en het gevoel te hebben dat je erbij hoort. Je mag gerust eens langs komen in de winkel om een kijkje te komen nemen en informatie komen vragen. Het adres is Trudoplein 5 in Eindhoven (stadsdeel Strijp).

Toeleiding naar arbeid

Kansen op arbeidsmarkt vergroten

Wanneer je niet naar school kunt of geen werk kunt vinden of behouden, is het zinvol om via dagbesteding je dagstructuur te behouden en vaardigheden uit te breiden om je kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Zorgbureau Brabant biedt toeleiding naar arbeid aan.
Daarnaast werkt Zorgbureau Brabant samen met verschillende bedrijven waar je kunt werken aan werknemersvaardigheden.

Tijdens de dagbesteding worden je trainingen op praktisch en sociaal gebied aangeboden. Vaardigheden die je nodig hebt als je wilt gaan werken, maar die ook heel bruikbaar zijn in je gewone dagelijkse leven.

Praktische en sociale vaardigheidstraining wordt wekelijks aangeboden

Stapsgewijs werken we aan het vergroten van je praktische en sociale vaardigheden. Aandachtspunten kunnen bijvoorbeeld zijn:

  • Op tijd komen
  • Afspraken nakomen
  • Concentratie
  • Taakgerichtheid
  • Samenwerking
  • Assertiviteit
  • Nee zeggen
  • Cv en motivatiebrief maken
  • Omgaan met autoriteit
  • Jezelf presenteren