Skip to main content

Kwaliteit

Voor Zorgbureau Brabant is kwaliteit van haar dienstverlening essentieel. Daarom hebben we ons de afgelopen jaren steeds meer gericht op die kwaliteit. Wat doen we, waarom doen we dat, waar liggen onze verbeterpunten, hoe monitoren we het hele proces.

Het professionaliseren van Zorgbureau Brabant vergt veel, echter het belang om heel bewust de zorg te organiseren zodat het past bij de hulpvraag van de cliënt, bij het beleid van instanties en bij onze eigen visie is een belangrijk proces dat continue onze aandacht vraagt.

ISO 9001

Zorgbureau Brabant is sinds januari 2018 een ISO gecertificeerde instelling. Met dit kwaliteitskeurmerk kan aangetoond worden dat wij in staat zijn om te voldoen aan de eisen vanuit onze cliënten, de eisen die van toepassing zijn vanuit de wet- en regelgeving en de eisen vanuit de organisatie.De kwaliteit wordt jaarlijks getoetst middels interne en externe audits. Op deze manier heeft u  de zekerheid dat onze organisatie voldoet aan de beroeps- en ondernemerseisen en kwalitatief goede zorg verleent.

Klachten

Bent u ergens ontevreden over, of heeft u een klacht over onze zorg? We gaan graag met u in gesprek en op zoek naar een oplossing. Het blijft immers mensenwerk.
Wilt of kunt u de klacht niet bespreekbaar maken met ons, of wenst u onafhankelijke ondersteuning hierbij, dan kunt contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. Klachtenportaal Zorg is een externe organisatie waar we zijn aangesloten om onvrede en klachten over onze zorg te helpen oplossen.
Heeft u uw klacht of onvrede opgestuurd, dan beoordeelt Klachtenportaal Zorg of deze voldoet aan de voorwaarden deze in behandeling te nemen en welke procedure erbij past.
Geef uw klacht door met het klachtenformulier op de website van Klachtenportaal Zorg. U kunt ook een e-mail sturen aan info@klachtenportaalzorg.nl.

Erkend leerbedrijf

Zorgbureau Brabant is een SBB erkend leerbedrijf (voorheen Calibris). We kunnen stagiairs inzetten voor verschillende taken en werkzaamheden binnen ons bedrijf. De studenten doen passende praktijkervaring op, krijgen goede begeleiding en zijn verzekerd van een goede stageplaats. Wij dragen dus direct bij aan de vorming van gekwalificeerde arbeidskrachten.

Over Jeugdstem

Jeugdstem is de organisatie van vertrouwenspersonen in de jeugdzorg. Iedereen die te maken heeft met jeugdzorg en daar vragen over heeft, kan bij ons terecht. Voor informatie, advies of ondersteuning. Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen met vragen of klachten naar een vertrouwenspersoon. Een vertrouwenspersoon kan meegaan naar gesprekken met de gemeente of een hulpverlener. Ook helpt de vertrouwenspersoon met het indienen van een klacht bij een klachtencommissie of bij het bezwaar maken bij de gemeente. Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van Jeugdstem is gratis. Jeugdstem is een zelfstandige stichting, de vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van een instelling voor jeugdzorg.

Een Jeugdstem vertrouwenspersoon:

 geeft informatie en advies aan jongeren, ouders en verzorgers en legt uit hoe de jeugdzorg werkt;
 ondersteunt cliënten bij klachten over de jeugdzorg;
 geeft informatie over rechten en rechtspositie in de jeugdzorg;
 draagt bij aan verbetering van de kwaliteit van de jeugdzorg.

Zo bereik je Jeugdstem

 Bel gratis naar 088 – 555 1000
 Chat met een vertrouwenspersoon via www.jeugdstem.nl De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur.