Kwaliteit

Voor Zorgbureau Brabant is kwaliteit van haar dienstverlening essentieel. Daarom hebben we ons de afgelopen jaren steeds meer gericht op die kwaliteit. Wat doen we, waarom doen we dat, waar liggen onze verbeterpunten, hoe monitoren we het hele proces.

Het professionaliseren van Zorgbureau Brabant vergt veel, echter het belang om heel bewust de zorg te organiseren zodat het past bij de hulpvraag van de cliënt, bij het beleid van instanties en bij onze eigen visie is een belangrijk proces dat continue onze aandacht vraagt.

ISO 9001

Zorgbureau Brabant is sinds januari 2018 een ISO gecertificeerde instelling. Met dit kwaliteitskeurmerk kan aangetoond worden dat wij in staat zijn om te voldoen aan de eisen vanuit onze cliënten, de eisen die van toepassing zijn vanuit de wet- en regelgeving en de eisen vanuit de organisatie.De kwaliteit wordt jaarlijks getoetst middels interne en externe audits. Op deze manier heeft u  de zekerheid dat onze organisatie voldoet aan de beroeps- en ondernemerseisen en kwalitatief goede zorg verleent.

Klachten

Heeft u een klacht? Wij zijn aangesloten bij Klachtenportaal Zorg. Ondanks onze inspanningen, blijft het mogelijk dat de
dienstverlening niet naar tevredenheid is verlopen. Immers: het blijft  mensenwerk. Samen proberen we een oplossing te
vinden, echter als u hulp nodig hebt kan in dat geval Klachtenportaal Zorg u wellicht verder helpen.

Erkend leerbedrijf

Zorgbureau Brabant is een SBB erkend leerbedrijf (voorheen Calibris). We kunnen stagiairs inzetten voor verschillende taken en werkzaamheden binnen ons bedrijf. De studenten doen passende praktijkervaring op, krijgen goede begeleiding en zijn verzekerd van een goede stageplaats. Wij dragen dus direct bij aan de vorming van gekwalificeerde arbeidskrachten.

Vertrouwenspersoon Jeugd

Heeft u een klacht en betreft het een minderjarige die hulp krijgt vanuit de Jeugdwet, dan kunt u zich wenden tot de vertrouwenspersonen van AKJ. Zij zullen meedenken in het vinden van een oplossing.