Skip to main content

Ambulante begeleiding jeugd en volwassenen

Begeleiding thuis of buitenshuis

Zorgbureau Brabant biedt ambulante begeleiding aan kinderen, jongeren en volwassenen met uiteenlopende problemen. De gespecialiseerde begeleiding wordt geboden in de thuissituatie of buitenshuis. Zorgbureau Brabant heeft veel kennis van en ervaring met het leveren van hulp op maat. Uitgaande van de kracht van de mens staan we de cliënt bij in het aanleren van vaardigheden die er toe bijdragen dat zijn leven gemakkelijker wordt. Door gebruik te maken van de ZRM (zelfredzaamheidsmatrix) krijgen we samen met de cliënt snel inzicht in de problemen die er zijn en kunnen we de leerdoelen daarop afstemmen. In een relatief korte periode kunnen we de vorderingen in beeld brengen en weet de cliënt en de verwijzer waarmee we nog aan de slag moeten. Het doel is altijd om ervoor te zorgen dat de cliënt zo zelfstandig mogelijk zijn leven kan leiden, ondersteuning daar waar nodig, zelfstandigheid daar waar het kan.

De begeleiders van Zorgbureau Brabant hebben allen kennis en ervaring met uiteenlopende problematieken. Er is psychosociale begeleiding; hoe gaat een cliënt om met zijn beperkingen, psycho-educatie; wat zijn de consequenties van deze beperking en wat betekent dat voor het dagelijkse leven, en daarnaast is er praktische hulp.

Wij bieden praktische hulp waar de cliënt mee vooruit kan in het leven van alledag, denk hierbij aan ondersteuning in het huishouden, bij de administratie en financiën, bij een hobby en sociale contacten. Werkdoelen worden samen met de cliënt gemaakt. Afhankelijk van de indicatie komen wij iedere week of meerdere keren per week langs.

PGB of ZIN

Om ambulante begeleiding te kunnen krijgen van Zorgbureau Brabant is er een PGB nodig of  Zorg In Natura via de gemeente.

De codes die relevant zijn:

WMO:

10ZLM: Begeleiding Zelfstandig leven midden (Eindhoven)
10ZLZ: Begeleiding Zelfstandig leven zwaar (Eindhoven)
10BLM: Begeleiding Langdurige stabiliteit midden (Eindhoven)
10BLZ: Begeleiding Langdurige stabiliteit zwaar (Eindhoven)
10W01: Zelfstandig leven extra per uur (Eindhoven)
10W03: Zelfstandig leven langdurige stabiliteit midden (Eindhoven)
10W04: Zelfstandig leven langdurige stabiliteit zwaar (Eindhoven)
08A03: Vervoer WMO (Eindhoven)

10A38: zelfstandig leven 1 (middel) (Dommelvallei+)
10A39: zelfstandig leven 1 (zwaar) (Dommelvallei+)

Begeleiding A: 02A01 (A2 gemeenten)
Begeleiding B: 07A01 (A2 gemeenten)
Begeleiding C: 02A02 (A2 gemeenten)

02601 BGI Regulier tot 2 uur per week (Helmond & Peelgemeenten)
02602 BGI Regulier tot 4 uur per week (Helmond & Peelgemeenten)

10101: Stabiliteit en behoud 1 Enkelvoudig (BOV- de Kempen)
10102: Stabiliteit en behoud 2 Enkelvoudig complex of meervoudig (BOV- de Kempen)
10103: Stabiliteit en behoud 2 Enkelvoudig complex of meervoudig (BOV- de Kempen)
10104: Verandering en groei 1 Enkelvoudig (BOV- de Kempen)
10105: Verandering en groei 2 Enkelvoudig complex of meervoudig (BOV- de Kempen)
10106: Verandering en groei 3 Meervoudige complex (BOV- de Kempen)

Jeugd:

50ZLI: zelfstandig leven jeugd – individueel (Samen voor de Jeugd)
50A81: Begeleiding Jeugd Individueel 1 (Een 10 voor de Jeugd)
50A82: Begeleiding Jeugd Individueel 2 (Een 10 voor de Jeugd)
50A82: Begeleiding Jeugd Individueel 3 (Een 10 voor de Jeugd)