Skip to main content

Ambulante begeleiding

Begeleiding thuis of buitenshuis

Zorgbureau Brabant biedt ambulante begeleiding aan kinderen, jongeren en volwassenen met uiteenlopende problemen. De gespecialiseerde begeleiding wordt geboden in de thuissituatie of buitenshuis. Zorgbureau Brabant heeft veel kennis van en ervaring met het leveren van hulp op maat. Uitgaande van de kracht van de mens staan we je bij in het aanleren van vaardigheden die er toe bijdragen dat je leven gemakkelijker wordt. Door gebruik te maken van de ZRM (zelfredzaamheidsmatrix) krijgen we samen met jou snel inzicht in de problemen die er zijn en kunnen we de leerdoelen daarop afstemmen. In een relatief korte periode kunnen we de vorderingen in beeld brengen en weet je waar we nog mee aan de slag moeten. Het doel is altijd om ervoor te zorgen dat je zo zelfstandig mogelijk je leven kunt leiden, ondersteuning daar waar nodig, zelfstandigheid daar waar het kan.

De begeleiders van Zorgbureau Brabant hebben allen kennis en ervaring met uiteenlopende problematieken. Er is psychosociale begeleiding; hoe ga je om met je beperkingen, psycho-educatie; wat zijn de consequenties van je beperking en wat betekent dat voor je dagelijkse leven, en daarnaast is er praktische hulp.

Wij bieden praktische hulp waar je mee vooruit kunt in het leven van alledag, denk hierbij aan ondersteuning in het huishouden, bij je administratie en financiën, bij je hobby’s en sociale contacten. Werkdoelen worden samen met jou gemaakt. Afhankelijk van je wensen en je indicatie komen wij iedere week of meerdere keren per week bij je langs.

PGB of ZIN

Om ambulante begeleiding te kunnen krijgen van Zorgbureau Brabant heb je een PGB nodig of  Zorg In Natura via de gemeente.