Professionals

Beschermd wonen

Bij een zorgtoewijzing (gemeente)voor Beschermd wonen of bij iemand die een ZZP indicatie met verblijf (zorgkantoor) kan een cliënt in aanmerking komen voor beschermd wonen bij Zorgbureau Brabant. Tijdens de intake inventariseren we de wensen van de cliënt en kijken we naar zijn eigen netwerk. Zorgbureau Brabant gaat binnen haar eigen netwerk van makelaars op zoek naar een geschikt appartement of studio.

Binnen de visie van Zorgbureau Brabant past dat cliënten een appartement alleen bewonen op een goede locatie. De cliënt kan zich dan volledig richten op zijn eigen leertraject en wordt niet afgeleid door invloeden van andere cliënten met hun eigen problematieken. Onze ervaring is dat onze cliënten vooral gericht zijn op hun eigen leerproces, zonder al teveel afleidingen. Elke woon cliënt heeft 2 vaste begeleiders, welke ieder op verschillende tijden de begeleiding op zich nemen. Continuïteit is hiermee gewaarborgd. De vaste begeleiders ondersteunen de client bij het aanleren van allerlei woonvaardigheden die er toe gaan leiden dat hij zo zelfstandig mogelijk kan leven. Hierbij houden we zoveel mogelijk rekening met het eigen netwerk en met de daginvulling (school, werk, dagbesteding). De client moet voldoende zelfstandig zijn om met begeleiding, zelfstandig te wonen. De begeleiding komt meerdere keren per week op afspraak en daarnaast is er ongepande begeleiding engedurende de dag veel app- mail- en belcontact. Daarnaast kan de client 24 uur per dag een beroep doen op de eigen bereikbaarheidsdienst van Zorgbureau Brabant. 

Om voor Beschermd wonen in aanmerking te komen heeft de client eigen inkomsten/uitkering nodig om (een deel van) je woonlasten te kunnen betalen. Gedurende de woonbegeleiding kunnen wij op-en afschalen, afhankelijk van de zorgbehoefte. Bij de makelaars bestaat de mogelijkheid om de appartementen of studio’s om te klappen, na een periode dat de cliënt heeft laten zien dat hij voldoende zelfstandig is en weet wat goed huurderschap/buurtschap inhoudt. Zorgbureau Brabant stapt er als huurder ertussenuit en de client huurt zelfstandig.

Het kan ook zo zijn dat een client al een eigen appartement of woning heeft, maar toch een indicatie heeft voor beschermd wonen. Dan komen onze begeleiders naar het huis van betreffende client en ondersteunt hem intensief bij het aanleren van vaardigheden. Het aantal uren begeleiding hangt af van de indicatie en zorgbehoefte. De client mag altijd een beroep doen op Zorgbureau Brabant als hij ergens hulp bij nodig heeft en hierbij zullen wij altijd denken in mogelijkheden en zorg dragen voor oplossingen waar mogelijk.

Bij Zorgbureau Brabant vinden het belangrijk dat men overdag altijd iets om handen heeft. Dit kan zijn  werk,  studie/stage, vrijwilligerswerk of dagbesteding. Mocht dagbesteding aan de orde zijn dan is dit bespreekbaar met ons. 

PGB of ZIN

Om voor Beschermd wonen bij Zorgbureau Brabant in aanmerking te kunnen komen heb is een PGB nodig en in regio Zuid-Oost Brabant is een toewijzing voor zorg in ZIN ook mogelijk.

Relevante codes:
15A03: ondersteuning wonen, outputgericht, midden exclusief wooncomponent (regiogemeente Eindhoven)
10A60: ondersteuning zelfstandig leven- plus (regiogemeente Eindhoven)