Professional

Ambulante begeleiding jeugd en volwassenen

Begeleiding thuis of buitenshuis 

Zorgbureau Brabant biedt ambulante begeleiding aan kinderen,jongeren en volwassenen met uiteenlopende problemen. De gespecialiseerde begeleiding wordt geboden in de thuissituatie of buitenshuis. Zorgbureau Brabant heeft veel kennis van en ervaring met het leveren van hulp op maat. Uitgaande van de kracht van de mens staan we de client bij in het aanleren van vaardigheden die er toe bijdragen dat zijn leven gemakkelijker wordt. Door gebruik te maken van de ZRM (zelfredzaamheidsmatrix) krijgen we samen met de client snel inzicht in de problemen die er zijn en kunnen we de leerdoelen daarop afstemmen. In een relatief korte periode kunnen we de vorderingen in beeld brengen en weet de client en de verwijzer waarmee we nog  aan de slag moeten. Het doel is altijd om ervoor te zorgen dat de client zo zelfstandig mogelijk zijn leven kan leiden, ondersteuning daar waar nodig, zelfstandigheid daar waar het kan.

De begeleiders van Zorgbureau Brabant hebben allen kennis en ervaring met uiteenlopende problematieken, er is psychosociale begeleiding; hoe gaat een client om met zijn beperkingen, psycho-educatie; wat zijn de consequenties van deze beperking en wat betekent dat voor het dagelijkse leven, en daarnaast is er praktische hulp. Wij bieden praktische hulp waar de client mee vooruit kan in het leven van alledag, denk hierbij aan ondersteuning in het huishouden, bij de administratie en financiën, bij een hobby en sociale contacten. Werkdoelen worden samen met de client gemaakt. Afhankelijk van de indicatie komen wij iedere week of meerdere keren per week langs.


PGB of ZIN

Om ambulante begeleiding te kunnen krijgen van Zorgbureau Brabant heb je een PGB nodig of  Zorg In Natura.

De codes die relevant zijn:
10A38: zelfstandig leven 1 (middel) (Dommelvallei+ en Eindhoven)
10A39: zelfstandig leven 1 (zwaar) (Dommelvallei+ en Eindhoven)                                                                                                                                                            07A03 zelfstandig leven dagbesteding
Begeleiding A: 02A01 (A2 gemeenten)
Begeleiding C: 02A02 (A2 gemeenten)

Jeugd:
50J04: zelfstandig leven Jeugd (middel) (Dommelvallei+, Eindhoven en Helmond)
50J05: zelfstandig leven Jeugd (middelzwaar) Dommelvallei+, Eindhoven en Helmond)
50J06: zelfstandig leven Jeugd (zwaar) Dommelvallei+, Eindhoven en Helmond)
50J08: zelfstandig leven Jeugd-individueel Dommelvallei+, Eindhoven en Helmond)